​Unge-hjælp og vejledning i økonomi  

Bo-Selv i Herning er et opholdssted for udsatte unge. Vi tilbyder ambulant støtte til udeboende unge som led i en udslusning, som en anbringelsesforebyggende indsats eller som et efterværn efter et ophold. En del af vores støtte handler om unge-hjælp i forbindelse med deres økonomi, herunder at lære at administrere en privatøkonomi.

Vores unge-hjælp forbereder den unge til et selvstændigt liv

​Meningen med en tilknytning til os er at forberede udsatte unge til en selvstændig tilværelse som yngre voksen, og her udgør vores unge-hjælp i forbindelse med økonomi en væsentlig del af forberedelsen.

Vi tilstræber med andre ord, at vores unge-hjælp skal sikre den indskrevne unge borger et sundt og fornuftigt afsæt til at kunne indgå i samfundet på en måde, hvor den unge vil formå at efterleve de samfundsmæssige krav og forventninger til en yngre borger på kort og lang sigt.

OFFENTLIGE TILBUD OM BESKÆFTIGELSE ER EN DEL AF VORES UNGE-HJÆLP

​Vi tilstræber endvidere i vores unge-hjælp, at de udsatte unge skal anvende de offentlige tilbud om beskæftigelse og undervisning, eftersom det typisk vil hjælpe den unge udsatte til at opnå en større samfundsforståelse og derved en større grad af selvstændighed i sit liv.

​​Hvis du vil høre mere om vores unge-hjælp i almindelighed eller vores opholdssted i særdeleshed, så ring til Fonden Bo-Selv på telefon 29 29 30 33, eller skriv til os på bent@bo-selv.dk, for at få flere oplysninger om vores tilbud til unge udsatte.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk