De unges netværk

Et centralt omdrejningspunkt for anbringelse på Bo-Selv er at opbygge et bæredygtigt netværk i forhold til private relationer – familien, betydningsfulde voksne og venner.

På det formelle plan i forhold til ressourcepersoner i kommunen såsom sagsbehandlere, UU-vejleder, jobkonsulenter m.fl.

Et godt samarbejde mellem Bo-Selv og den unges netværk privat såvel som formelt bidrager til, at den unge opnår det bedst mulige udbytte af anbringelsen.

Samarbejde og kontakt med netværket vægtes højt, da det ofte er igennem denne kontakt, der opnås værdifuld viden om den unges baggrund.​

I det daglige pædagogiske arbejde støttes den unge i at afklare relationerne til netværket.

Forældre og andre betydningsfulde voksne i den unges liv inviteres til at deltage i opfølgningsmøder og statusmøder. Herudover kan der aftales mellem forældrene og Bo-Selv om yderligere kontakt, sådan at forældrene føler sig velinformeret om deres barns hverdag, trivsel og udvikling.

Unge over 18 år er myndige og bestemmer selv, om de vil have netværket inddraget i møder omkring deres indskrivning/anbringelse på Bo-Selv.​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk