Unge over 18 år

Når unge over 18 år indskrives hos Fonden Bo-Selv, og der ikke, forud for indskrivningen, er lavet aftale om konkret beskæftigelse eller undervisning, indledes, ved indskrivningen, en proces, som indebærer, at den unge, sammen med en kontaktpædagog, følges til Herning kommune, hvor borgeren flytter sin adresse, hvorefter borgeren, sammen med kontaktpædagogen, indhenter, for ansøgning om uddannelseshjælp, relevante dokumenter, hvorefter borgeren, om nødvendigt sammen med kontaktpædagogen, henvender sig på jobcentret hvor aftale om uddannelse og beskæftigelse indgås.

Personalet fra Fonden Bo-Selv, bistår borgeren med støtte og vejledning i forhold til at skulle passe en uddannelse eller beskæftigelse og holder derudover, i videst muligt omfang, kontakt til beskæftigelses – eller uddannelsesstedet og sørger for at følge op på, hvorledes tilbuddet fortsat vurderes at være af en karakter som skønnes hensigtsmæssig for den unges videre udvikling og selvstændiggørelse.​​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk