Hverdagen

På Bo – Selv møder de unge et fællesskab med andre unge og engagerede voksne. Hverdagen består typisk af en række gentagelser og rutiner, der giver hverdagen struktur og skaber modvægt til alle de indtryk og impulsive handlinger, en hverdag også består af.

På alle hverdag er den unge enten i skole eller i beskæftigelse.

De unge har en ugentlig maddag, hvor de står for madlavning i samarbejde med en medarbejder.

Med udgangspunkt i beliggenheden midt i byen, og som et led i opbygningen af sociale netværk inddrages de unge i sports- og fritids aktiviteter, samt i de kulturelle aktiviteter Herning by byder på.

Pædagogerne understøtter det sociale fællesskab på Bo – Selv ved sammen med de unge at opbygge traditioner og tilrettelægge fælles aktiviteter.​

Det handler om:

  • Fødselsdage.

  • Mærkedage/højtider

  • Husmøder

  • Aktiviteter og ture

  • Rengøring af fælles arealer

  • Hovedrengøring

  • Eksaminer/eksamensfest

  • Weekend- og ferieture

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk