Visitation

Alle henvendelser vedrørende visitation rettes til Bo-Selvs leder Bent Borg. Proceduren omkring visitationsforløbet kan deles op i 3 trin.

-​Ved henvendelse fra sagsbehandleren drøftes den unge og på baggrund af drøftelsen aftales det, om der er grundlag for at arbejde videre med sagen. der er på visitation og der tages stilling til om der er plads, den unge passer ind i målgruppen og om der er grundlag for at arbejde videre med sagen. Såfremt det besluttes at der skal arbejdes videre bliver den anbringende kommune bedt om at fremsende relevant materiale. ​​

- Det tilsendte materiale gennemlæses af leder Bent Borg og Bo-Selv´ socialrådgiver. Såfremt der er behov for en vurdering fra vores psykolog gennemlæser hun materialet med henblik på en psykologfaglig vurdering af en kommende indsats.​​

-​Der afholdes visitationsmøde med deltagelse af den kommunale sagsbehandler, den unge, den unges forældre. På mødet aftales dato, for indflytning og opstart Bo-Selv. Handleplanen gennemgås og der laves aftaler for de første 3 måneder. Der laves aftale for 3 måneders opfølgningsmøde.

Der er kontinuerlig opmærksomhed på om den unge modtager den rette indsats eller om der eventuel er behov for justeringer i forhold til den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Fleksibiliteten i Bo-Selvs vifte af tilbud gør det muligt løbende at tilpasse indsats og takst.​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk