Bo-Selv værdier

Værdier

Bo-Selvs værdigrundlag, den fælles basis for arbejdet, tager udgangspunkt i følgende værdier:

*Engagement *Dialog *Ansvarlighed *Faglighed.

Engagement: Vi er ægte interesserede, forpligtigede og medlevende i de unges liv. Samspillet mellem unge og voksne, er karakteriseret ved omsorg, dialog, uddannelse, grænser, aktiviteter, tryghed, anerkendelse og godt humør.
Dialog: Vi søger gennem samtale (i dagligdagen, i ungesamtaler og på husmøder) at inddrage de unge i beslutninger om dem selv samt i planlægning af hverdagen på Bo-Selv.
Som kollegaer og ledelse taler vi med hinanden på et åbent, konstruktivt, sagligt, fagligt og refleksivt grundlag.
Vi forsøger at se muligheder frem for begrænsninger.
Vi er i dialog med eksterne og interne samarbejdspartnere, og udformer gensidige aftaler.

Ansvarlighed: Vi påtager os rollen som voksne, ansvarlige og troværdige omsorgspersoner over for de unge.

Vi er undersøgende og nytænkende med hensyn til at finde løsningsmuligheder med det formål, at de unge udvikler sig.
Vi lægger vægt på at skabe overskuelighed, ro, rammer, kontinuitet og mening i de unges hverdag og ophold på Bo-Selv.
Vi ønsker at introducere normer for adfærd, der gør det nemmere for de unge at deltage i det omgivende samfundsliv og institutioner.
Vi arbejder på at nå hver enkelt ung i zonen for nærmeste udvikling.


Faglighed: Vi dygtiggør os gennem kurser. Kurserne kan omhandle viden om udvikling i ungdomslivet, omfattende de forhold, der især karakteriserer vores målgruppe, kurser i socialpædagogisk metode, mentalisering og kognitiv adfærdsterapi som grundlag for den fortløbende sagssupervision mv.
Vi opsamler erfaring og evaluerer på personalemøderne, og vi evaluerer basisarbejdet på de halvårlige planlægningsmøder.

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk