Botilbud for udsatte unge med problemer

Hos ​Bo-Selv er vi et botilbud og en døgninstitution for udsatte unge mellem 12 og 23 år. De har ofte haft en turbulent opvækst. Målet for vores botilbud er at være den sidste anbringelse og det sidste sted frem mod en selvstændig tilværelse.

Bo-selv er godkendt til at modtage voksne efter SEL § 107. 

Målgruppen på vores botilbud er unge med forskellige problemer

​Der kan være mange grunde til at udsatte unge bliver visiteret til et botilbud som vores, men ofte kan det være en kombination af forskellige miljøfaktorer, mere organiske faktorer og dybereliggende problemer, der har medført en eller flere psykiatriske diagnoser.

Vores botilbud varetager unge:

  • der er indadvendte, angste og mangler selvtillid og selvværd
  • som har problemer med opmærksomhed og koncentration
  • der har været udsat for massivt omsorgssvigt
  • med mislykkede skoleforløb
  • med misbrugsproblemer

Dette fører ofte til særlige udadreagerende problematikker, så målgruppen i vores botilbud også omfatter unge:

  • med manglende sociale kompetencer og med et særpræget eller mangelfuldt normsæt
  • med udadreagerende adfærd, som kan benytte vold og trusler som udtryksform
  • som er grænsesøgende og normløse
  • med ringe eller manglende empati
  • der har modtaget dom

Du er velkommen til ringe for at høre om os

​Kontakt vores botilbud i Herning på telefon 29 29 30 33 eller på e-mail bent@bo-selv.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om vores døgninstitution, eller hvis du ønsker at komme forbi vores botilbud for at se, om vi er det rette sted for dig.

Har I behov for akut anbringelse skal I ikke tøve med at ringe til os på 29 29 30 33.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk