Afdeling Gl.Kirkevej

Afdeling Gl. Kirkevej er en bynær ( 300 meter fra gågaden ) døgnafdeling normeret til 3 unge. Afdelingen er et etplanshus på ca.140 m2.​

Afdelingsleder Torben Christensen

Afd. Gl. Kirkevej.​

Afdeling Gl. Kirkevej 3 er et etplanshus beliggende tæt på Herning centrum (ca.300 meter fra gågaden). Gl. Kirkevej er normeret til 3 unge.

De unge der anbringes på Gl. Kirkevej er typisk i alderen 16 til 18 år. (23 år). Samt voksne med funktions nedsættelse i alderen 18-28 år.

Det overordnede formål med et ophold på Bo-Selv er at de unge på sigt lærer at klare sig selv i forhold til deres særlige livsforløb og problemer og at fremme udviklingen frem mod større og større selvstændighed.​

Dagligdagen

Dagligdagen bygges op omkring et dag- og fritidstilbud, der er meningsfuldt for den unge. Både dag og fritidstilbud vil som udgangspunkt være en del af samfundets generelle tilbud. De unge støttes i at deltage i lokalområdets fritidstilbud, således at de lærer at begå sig i det almindelige samfundsliv.​


I de tilfælde hvor den unge ikke magter dag- og fritidstilbud på almindelige vilkår, giver vi de unge den støtte de har brug for, f.eks. ved at følge dem.
I ganske særlige tilfælde, kan vi lave specielle tilbud, vi er dog hele tiden opmærksomme på vigtigheden af at den unge integreres i lokalområdets undervisnings- beskæftigelses og fritidstilbud.

På Gl. Kirkevej indgår de unge i en levegruppe med 3 unge. Størrelsen af levegruppen gør det muligt at tilpasse tilbuddet til den enkelte unge, samtidig med at sociale færdigheder kan trænes.​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk