Ungestøtte og udslusning for udsatte unge

Hos ​Bo-Selv i Herning er vi et opholdssted for udsatte unge, hvor de bliver en del af et fællesskab med andre unge og engagerede voksne. Hverdagen består af en række gentagelser og rutiner, der skal skabe struktur og stabilitet i hverdagen.

Målet med en anbringelse er at arbejde hen imod en selvstændig tilværelse som voksen, og derfor vil et ophold os hos altid få en afslutning, og her kan vi tilbyde efterværn i overgangsperioden.

Vi tilbyder anbringelsesforebyggende indsatser og Ungestøtte

​Vores afdeling for udeboende fungerer blandt andet som udslusning fra en af vores døgnafdelinger, men vi kan tilbyde hjælp, når udslusningen er tilendebragt. Dertil kommer, at vi kan tilbyde anbringelsesforebyggende indsatser, der har til formål at støtte den unge i sit eget miljø. Den anbringelsesforebyggende indsats og et efterværn har stort set samme funktion.

Vores ungestøtte går således ud på at hjælpe og støtte de unge, der nu skal bo alene, men fortsat kan have gavn og nytte af en tilknytning til os. Et efterværn bliver naturligvis trappet ned, men selv efter det er afsluttet, vil den pågældende forsat have mulighed for at besøge vores efterværn, hvis han eller hun ønsker det.

Hvis du har brug for udslusning kan du kontakte os

​Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 29 29 30 33 eller på vores e-mail, som er bent@bo-selv.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om vores opholdssted, anbringelsesforebyggende indsatser, udslusning eller ungestøtte. 

Du kan også ringe, hvis du er tidligere beboer, selvom dit forløb er afsluttet.

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk