Fysiske rammer

  • Bo-selv omfatter 2 mindre døgnafdelinger i selvstændige parcelhuse beliggende centralt i Herning.

  • En døgnafdeling i et parcelhus beliggende i Lind ca. 3 kilometer udenfor centrum i Herning.

  • En døgnafdeling  på en ejendom ca. 4 kilometer udenfor Holstebro.

  • Afdeling Udeboende der tilbyder ambulant støtte/kontakt ordninger af forskellig karakter i lejligheder beliggende i Herning og omegn. Afdeling udeboende giver også mulighed for opfølgning, efterværn i forhold til unge, der har boet på en af boafdelinger

  • Anbringelsesforebyggende indsats, der støtter unge i eget miljø

Døgnafdelingernes fysiske rammer med små selvstændige enheder og få unge er grundlæggende for Bo-Selv, idet det giver mulighed for at tilpasse tilbuddet til den enkelte unge, samtidig med at muligheden for at træne sociale færdigheder blandt få unge er til stede.

Den bynære beliggenhed er en anden vigtig forudsætning for Bo-Selvs arbejde, idet Bo-selv prioriterer, at de unge deltager i samfundets institutioner og foreningsliv.

Bo-Selv har kontor på Industrivej Syd 13 B 7400 Herning 

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk