Privatlivspolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Jævnfør databeskyttelsesforordningen er Fonden Bo-Selv dataansvarlig for de personoplysninger, som virksomheden er i besiddelse af. 

Dette betyder blandt andet, at det er Fonden Bo-Selv du retter henvendelse til ved spørgsmål vedrørende personoplysninger om dig.Det er ligeledes Fonden Bo-Selv du skal rette henvendelse til, hvis du jf. databeskyttelsesforordningen ønsker at gør brug af dine rettigheder. I visse tilfælde er det den anbringende kommune du skal rette henvendelse til. Ved henvendelse til den dataansvarlige ved Fonden Bo-Selv vil du modtage vejledning omkring dette.

Fonden Bo-Selv modtager, registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som vurderes nødvendigt i henhold til din anbringelse, dog ikke flere oplysninger end hvad formålet tilsigter. Under din anbringelse ved Fonden Bo-Selv behandles der også oplysninger fra læge, sundhedsvæsenet og andet der er relevant som et led i at sikre den rette behandling og din udvikling og trivsel under dit ophold ved Bo-Selv.

Ved indskrivningen giver du og forældremyndighedsindehaver(e) samtykke til at vi behandler dine personoplysninger og opbevare dine sagsakter sikkert. Ydermere vil du ved indskrivningen blive bekendt med, og få udleveret husordenen. Disse oplysninger modtages af ledelsen og den dataansvarlige ved Fonden Bo-Selv, som behandler alle oplysninger om dig. Der er iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger, som sikre, at videregivelsen af dine oplysninger foregår sikkert. Vi anvender IT-løsninger, som er designet til blandt andet at beskytte data, som vi modtager.

Når du (og forældremyndighedsindehaver(e)) har givet skriftligt samtykke orienteres i samtidig med reglerne omkring samtykke herunder at I til hver en tid kan trække samtykket tilbage. Dog skal du (I) være bekendt med at det kan være en betingelse og en nødvendighed for din anbringelse ved Fonden Bo-Selv, at der foreligger samtykke til behandling af dine personoplysninger. Der kan være andet lovgivning, der er gældende for videregivelse af dine oplysninger.

Ved ophør af anbringelse slettes sagsakter senest 30 dage efter udskrivning.

Klageadgang:

Hvis man er utilfreds med den måde, ens personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan man klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Datatilsynet kan kontaktes på tlf.nr.: 33 19 32 00

Inden du klager så kontakt venligst den dataansvarlige ved Fonden Bo-Selv, som vil drøfte situationen med dig inden du afgiver din klage til Datatilsynet.

Du kan blandt andet klage over;

-​du får ikke de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt

-​der er uretmæssigt lagt oplysninger om dig på internettet

-​der er uretmæssigt blevet videregivet oplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vedrørende behandling af dine personoplysninger eller du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen kan du rette henvendelse til den dataansvarlige ved Fonden Bo-Selv:

Med venlig hilsen¨

Sara Sabuhi

Persondataansvarlig

Fonden Bo-Selv

Silkeborgvej 30A

7400 Herning

Tlf.nr. 22727514

Mail: Sara@bo-selv.dk

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk