Afdeling Udeboende

Koordinator Udeboende

Mojgan Ghader.

Afdeling Udeboende tilbyder ambulant støtte til unge i egen bolig samt støtte/kontakt ordninger af forskellig karakter.

De unge, der visiteres til Afdeling Udeboende, er typisk i alderen 16 til 23 år.

De unge indskrives på direkte foranledning af en anbringende kommune.
De unge kan indskrives i forlængelse af et anbringelsesforløb på en af Bo-Selvs afdelinger.

Indsatsen er baseret på en konkret aftalt indsats mellem den unge, evt. forældre, kommune og Bo-Selv.

På Afdeling Udeboende er der fokus på at understøtte eller skabe den daglige struktur, som den unge har behov for, for at indgå i en samfundsmæssig sammenhæng med uddannelse, arbejde og fritidsinteresser.

  • Medarbejderne er i deres tilgang respektfulde, troværdige og tydelige.

  • Indsatsen er disponeret på en måde der gør det muligt at følge den unge alle ugens dage hele året.

  • Der arbejdes mod, at den unge i stigende grad bliver i stand til at tage vare på sig selv.

  • Der målsættes dels i en 6 måneders ramme dels med konkrete mål for 8 uger af gangen.

  • Den unge er tilknyttet en primærpædagog, der har til opgave at varetage den tætte kontakt med den unge i hverdagen.

Den individuelle indsats foregår med udgangspunkt i behandlingsplanen som samvær/støtte i forhold til konkrete opgaver/aktiviteter.

Det kan være samvær/støtte omkring etablering og fastholdelse af en struktur i dagligdagen. Hjælp til at fastholde uddannelse/arbejdsforløb. Opbygning eller vedligeholdelse af et bæredygtigt netværk i forhold til private relationer – familie, betydningsfulde voksne, venner og kærester.


På det formelle plan i forhold til ressourcepersoner i kommunen så som sagsbehandlere, UU -vejledere, jobkonsulenter m.fl.

Afdeling Udeboende drives efter  SEL. § 66 stk.1 nr. 4. og SEL § 85. 

Den anbringende kommune er forpligtet til at føre det personrettede tilsyn.​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk