Bestyrelsen

​Fonden Bo-Selvs bestyrelse består af 4 medlemmer som udpeges/vælges på følgende måde:

1 medlem udpeges af stifterne af Bo-Selv,

1 medlem vælges af og iblandt medarbejderne.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen hvis de ønsker det.

1 medlem udpeges i lokalområdet/oplandet, blandt folk der nyder offentlig tillid, og som ikke må have anden direkte tilknytning til Bo-Selv, bortset fra bestyrelseserhvervet.

I tilfælde af vakance udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den der ifølge nærværende paragraf har udpeget det pågældende medlem til bestyrelsen.

Meddelelse af ændringer i bestyrelsens sammensætning skal straks gives til tilsynsmyndigheden.

Hvert år indgives, sammen med regnskabet, en underskrevet liste over bestyrelsesmedlemmer til tilsynsmyndigheden.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand.

BESTYRELSESMEDLEMMER.

Bestyrelsesformand Kaare Kristensen

​Kaare er advokat og har egen advokatpraksis i Herning.

​- Bestyrelsesmedlem Anne Bjerg

​Anne er uddannet Cand Psych. og har mange års erfaring inde for området.

- Bestyrelsesmedlem Søren Kirkegård..

​Søren er uddannet lærer og har en lang årrække været ansat i Herning kommune.

-Bestyrelsesmedlem  Regner Dahl .

Regner er i det private erhvervsliv

Salgschef i en produktionsvirksomhed

- Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant Claus Hansen.

Claus er ansat som pædagog i Fonden Bo-Selv.

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Industrivej Syd 13 B 

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk