Vi søger nye kollegaer.


​​


Stillingsannonce

Pædagoger søges til Fonden Bo-selv.

Fonden Bo-Selv søger et antal uddannede pædagoger med 37 timer ugentligt. Der er tale om faste stillinger med start 1. maj 2018  eller snarest.

Fonden Bo-Selv er et fleksibelt socialpædagogisk behandlingstilbud for unge i alderen fra 14 til 23 år. Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder. De unge kan være præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden.

Fonden Bo-selv har en vision om at være et anderledes botilbud for unge, som har brug for støtte til en god overgang til en selvstændigt voksentilværelse. Der arbejdes ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang med fokus på at styrke og udvikle de unges sociale færdigheder, således, at de bliver så selvhjulpne som muligt.

Bo-Selvs administration er beliggende i centrum af Herning by. Der er bo-afdelinger i Herning, Hjerm og Lind. Derudover har Bo-Selv en afdeling, der arbejder med de unge, der bor i egen bolig. Afdeling Udeboende arbejder med og tilbyder støtte til unge i flere byer i Jylland.

Du bliver en del af en personalegruppe på ca. 30 medarbejdere. Personalegruppen er opdelt afdelingsvis. Der er ansat en socialrådgiver, der arbejder på tværs af afdelingerne.

Læs mere på www.boselv.dk

Opgaverne er blandet andre;

 • At deltage i udarbejdelsen af behandlingsplaner for de unge
 • At sikre at den fastlagte hverdagsstruktur følges med hensyn til uddannelse, beskæftigelse, fritid og pligter
 • At indgå i fastlagte ugentlige aktiviteter (udflugter, indkøb, rengøring m.m.)
 • Afholde ungesamtaler og deltage i husmøder på afdelingen
 • At medvirke til udarbejdelse af statusbeskrivelser og deltage i afholdelse af statusmøder
 • At sikre kontakt til pårørende og andre samarbejdspartnere
 • At være med til at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • At arbejde dag, aften, døgn og weekends

Din profil;

Vi forventer at du er:

 • Uddannet pædagog, gerne med erfaring med specialpædagogik – ikke et krav
 • Har kendskab til og gerne erfaring med målgruppen
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Kan bevare overblikket i uforudsigelige og akut opståede situationer
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og systematisk og kommunikere klart
 • Kan agere i en dagligdag med mange forskellige opgaver
 • Ansvarsbevidst, engageret, initiativrig og tager medansvar for den gældende pædagogiske praksis på Bo-Selv
 • Er positiv og humoristisk
 • Har kørekort B

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads der er dynamisk og udviklingsorienteret
 • Stor grad af selvstændighed og ansvar i arbejdet
 • Supervision, undervisning og kurser
 • For den ambitiøse og udviklingsorienterede person kan en afdelingslederstilling være en avancement mulighed.

De ledige stillinger er fordelt på forskelige. Du vil få tjenestested i Herning, men vil også lejlighedsvis skulle indgå i arbejde i vores andre afdelinger i og omkring Herning

Løn og ansættelsesvilkår sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Der indhentes børne –og straffeattest inden endelig ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander Bent Borg 29 29 30 33 eller stedfortræder Rasmus Skytte Rasmussen 29 24 68 28 .

Ansøgningen sendes elektronisk til bent@bo-selv.dk. Først når du har modtaget en kvittering pr. mail har vi modtaget din ansøgning.

Sammen med ansøgningen og CV skal du vedlægge relevante referencer, eksamensbeviser samt øvrige relevante bilag.

Ansøgningsfristen er mandag den 25. januar 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26 og fredag den 27. januar 2017.

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk