Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk

Pædagogisk indsats

Fysiske rammer

Visitation

Kontakt

Opholdsstedet Fonden Bo-Selv

Hos ​Bo-Selv i Herning er vi et anderledes opholdssted for unge mellem 14 og 23 år. Vores mål er at være den sidste anbringelse og det sidste opholdssted frem mod en selvstændig tilværelse.

Vi er godkendt til tolv døgnpladser, der er fordelt på tre døgnafdelinger på vores opholdssted. Den ene af disse afdelinger er en korttids- og udredningsafdeling, hvor der er høj personalenormering på grund af komplekse problematikker.

Vi tilbyder fleksible anbringelser på vores opholdssted

​På vores opholdssted for unge tilbyder vi en fleksibel anbringelse på vores opholdssted, og det kan være alt fra intensive døgnanbringelser til ambulante tilbud, der giver mulighed for at unge, der ikke magter at håndtere overgangen til voksentilværelsen, kan støttes i egen bolig.

Årsagerne, der kan ligge bag unges visitation til et opholdssted for unge, er mangeartede og kan være en kombination af miljøfaktorer, mere organiske faktorer og problemer, der har medført psykiatriske diagnoser.

En psykiatrisk diagnose kan være tidlig relationsforstyrrelse, borderline-personlighed, pseudopsykopati og gennemgribende personlighedsforstyrrelser. Her kan det psykiatriske system have vurderet, at der er behov for en pædagogisk behandling på et opholdssted. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med det psykiatriske system.

Mange af de unge på opholdsstedet har haft en turbulent opvækst

​En stor del af de unge, som vi modtager på vores opholdssted, har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og ressourcesvage forældre, der har haft svært ved at varetage den basale omsorg for deres børn.

Målgruppen på vores opholdssted omfatter unge:

 • med manglende sociale kompetencer og med et særpræget eller mangelfuldt normsæt
 • med udadreagerende adfærd, som kan benytte vold og trusler som udtryksform
 • der har problemer med opmærksomhed og koncentration
 • der har været udsat for massivt omsorgssvigt
 • som er grænsesøgende og normløse
 • med ringe eller manglende empati
 • der er indadvendte og angste
 • med mislykkede skoleforløb
 • uden selvtillid og selvværd
 • med misbrugsproblemer
 • der har modtaget dom

Opholdsstedet er godkendt og arbejder ud fra følgende love:

 • vi drives i henhold til servicelovens § 66 stk. 1, nr. 5
 • vi er godkendt efter Lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2
 • vi visiterer og indskriver unge i henhold til Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7 for unge under 18 år
 • for unge ved forlængelse efter 18 år jf. Lov om social service § 76 (efterværn) for såvel døgntilbud som ambulante tilbud
 • Herudover indskrives unge jf. straffelovens § 74 a, ungdomssanktionens fase 2 og 3 samt alternativ afsoning jf. straffelovens § 78

Afdelingen for udeboende på vores opholdssted for unge fungerer som et direkte anbringelsessted eller som udslusning fra en af vores døgnafdelinger. Endelig tilbyder vi anbringelsesforebyggende indsatser, der har til formål at støtte den unge i sit eget miljø.

Har du lyst til at høre mere om vores opholdssted, er du velkommen til at kontakte os på telefon 29 29 30 33 eller sende os en mail på bent@bo-selv.dk.

Du kan læse mere om os her.

Firmainformation

Fonden Bo-Selv

CVR: 35312811

Adresseinformation

Silkeborgvej 30

7400 Herning

Kontaktinformation

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk